〒341-0038 Saitamaken, Misatoshi, Chuo 5-2-2, SHATORE 101
   contact@fonist.com
 

Hãy liên hệ với telme japan:kênh liên hệ với telme japan:

Kênh hỗ trợ Facebook

Ngọc Hân: ngochan.alo247
Thúy Hằng: thuyhang.alo247
Ngọc Quyên: Quyenfonist
Thùy Trang: thuytrang.alo247
Phương Linh: officefonist

Kênh hỗ trợ Skype

Ngọc Hân: ngochan.vietnam
Thúy Hằng: fonist_com
Ngọc Quyên: ngocquyenfonist
Thùy Trang: thuytrang.alo247
Phương Linh: live:office_50386

Để lại lời nhắn