〒341-0038 Saitamaken, Misatoshi, Chuo 5-2-2, SHATORE 101
   contact@fonist.com
 

Xem giá cước cuộc gọi


(*) Giá cước được tính theo đơn vị yên / phút. Tính cước theo đơn vị lốc 60 giây
(*) Giá trên áp dụng cho gọi từ phần mềm. Nếu gọi qua Skype, giá được cộng thêm 1.5 yên / phút
Quốc gia Mã vùng Giá